One thought on “KARAOKE | PHẬN XA CHA MẸ | KIM CƯƠNG

  1. Phương Thảo Trần Dương says:

    Hãy Thương Mến Nhau & Thương Vợ Chân Ngắn, Lk Phút Đầu Tiên Karaoke THIẾU GIỌNG NỮ đi ạ chứ giọng nam em ca ko nổi, kkk 🤣🤣

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *