20 thoughts on “Hướng dẫn VẼ TRANG TRÍ ĐƯỜNG DIỀM/ VẼ CÁ BỐN ĐẦU /How to draw stylized

  1. Thanh Tuyen Tran Thi says:

    Em nghĩ ra một tên khá được : cá ước mơ sắc màu
    Hì tại vì em thích con cá chị vẽ lém em cũng có 1 đứa em gái nhưng tiếc là nó k thể thấy màu sắc em mong 1 ngày nó sẽ thấy được màu sắc này thank chị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *