27 thoughts on “Hướng dẫn tỉa hoa trang trí đĩa ăn từ Cà rốt_Pruning flowers from Carrots-Beschneiden Blumen

  1. Phương Thảo says:

    Đẹp lắm ạ, sắp tới trường cháu cbi thi 26/3 làm nộm
    Cảm ơn cách trang trí của chú rất nhiều ạ! Chẳng biết có lm nên trò trống j ko, cháu trang trí nhưng hậu đậu lắm😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *