One thought on “Hướng dẫn món Dê Xào Sa Tế

  1. Hai san Dac san says:

    Dê Ninh Thuận thì làm món gì chẳng ngon. đặc biệt là xào sa tế, cái vị nó cay cay, thơm thơm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *