Hướng dẫn Chép họa tiết dân tộc/ họa tiết hồ lô tam giác / NC PlanVideo hướng dẫn thực hành mĩ thuât 6 bài 1 Chép họa tiết dân tộc . Đây là video thứ 2 hướng dẫn các em vẽ học tiết và các em sẽ có nhiệu sự lựa…

Nguồn: https://erabarufm.com/

Xem thêm bài viết khác: https://erabarufm.com/category/meo-vat/

16 thoughts on “Hướng dẫn Chép họa tiết dân tộc/ họa tiết hồ lô tam giác / NC Plan

  1. NC Plan says:

    Thầy gửi lời cám ơn tất cả học sinh THCS đã xem và đăng ký tạo động lực và thầy cảm thấy rất vui khi tiếp tục thực hiện các video kế tiếp, Chúc các em càng ngày càng vẽ đẹp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *