4 thoughts on “Hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm hát Karaoke trên máy tính PC

  1. hung sro says:

    chịu bác này nếu hát keraoke thì thiếu j nhưng nói phần mềm hát karaoke là phải nói đến phần mic thì bác giới thiệu thế thì bó tay hihiih

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *