5 thoughts on “Hướng dẫn cách decor món âu

  1. Hoàng Thịnh Carving says:

    Bạn có thể giới thiệu sơ qua cách nấu nước sốt màu vàng không? và các màu khác thì sao nguyên liệu gì để cho ra món ấy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *