7 thoughts on “Hoa nhựa đẹp

  1. Hoai Thu Nguyen says:

    Ngày nào tui cũng lên shoppe để ngắm hoa giả, xong rồi mua hết cả triệu tiền hoa mà vẫn chưa đã. Ước gì có một cửa hàng hoa

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *