7 thoughts on “Gửi Người Yêu Cũ Hồ Ngọc Hà Karaoke Beat Chuẩn

  1. Dũng says:

    Mình cũng có viết theo cốt chuyện có thật mọi người thử tham khảo coi nè. https://youtu.be/4shZ-__GXQc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *