24 thoughts on “Đường Sơn Đại Huynh Full Lý Tiểu Long

  1. Tuan Tran says:

    Lý tiểu long này là thật nha phộ pim này củng quá là lâu rồi có nhìu ông nghĩ là thêu đóng phim nhưng thật ra là lý tiểu long thật đóng bộ phim nayd đc vài tháng anh ấy uống nhầm thuốc nên dẫn đến tử vong

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *