10 thoughts on “Đời Lạ lắm À Nghen Dế Choắt Karaoke

  1. Đạt Lê says:

    ‌nhậu nhậu thì vui à nghen. Nhậu lạ lắm à nghen. Thằng thì ói tùm lum còn thằng nhậu miết à nghen. Đừng tùm lum từa lưa .đừng có thắng rồi thua . Đừng quan tâm làm chi đôi khi ta biết sẽ buồn . Cho dù tui có nhậu yếu nhưng anh em tui chơi hết mình. Bạn bè mình đến vs nhau nhưng trên hết vẫn là cái tình. Luôn luôn anh em là nhất đặt tình nghĩa ở trên hàng đầu. Đêm đêm mình làm vài chén bạn thì hát tui thì đàn bầu. Tuy rằng sống nai mai đó nhưng về đây vẫn chung 1 đàn . Nhậu thì tui hay nhậu yếu nhưng ae vẫn chung 1 bàn… Lại đây tuii sẽ nói nhỏ ae mình cùng vô 100. Thiệt ra lâu rồi mình chưa gặp.. tính sơ sơ cũng gần 1 năm. Cuộc sống có lúc khốn khó nhưng vẫn có ae kề bên. Bây giờ t ưuập trung việc nhậu còn chuyện buồn bỏ qua một bên. Hôm nay tui chơi tới bến vì lâu rồi mình mới có dịp. Chờ ngày đám cưới của t chuẩn bị tiền đi là có thiệp. ok thân gửi mấy bạn lol nói t nhậu yếu nói nữa đập cm. Ho. Ho sổ mủi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *