6 thoughts on “Đắp chân cột vuông

  1. Viet nguyen duy says:

    Cột đẹp.Cho e xin kích thước thân cột,phần quang tai ra ,chiều cao từ nền lên đến quang tai cột với..thank bác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *