10 thoughts on “Đại Náo Thiếu Lâm (Thuyết Minh) – Phim Lẻ Võ Thuật Kiếm Hiệp Hay Lắm

  1. Tran Justin says:

    Thích coi nhất phim nào có giết mấy thằng chó để súc sanh nhật bản. Nhật bản luôn là một lũ chó ăn cức. Một lũ côn đồ dơ bẩn. Thằng chó để thiên hoàng là thằng xạo lồn tồi tệ nhất trong lịch sử loài người là thằng súc sanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *