Chinh phụ ngâm | Đặng Trần Côn | Đoàn Thị ĐiểmLỜI BÀI THƠ: Chinh phụ ngâm
Tác giả: Đặng Trần Côn
Dịch Nôm: Đoàn Thị Điểm

Xem và nghe nhiều hơn tại:

Nguồn: https://erabarufm.com/

Xem thêm bài viết khác: https://erabarufm.com/category/nhac/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *