13 thoughts on “[ChiChi] Karaoke Vọng cổ Võ Đông Sơ Bạch Thu Hà

  1. Ngành Nguyễn says:

    Ngắm ánh trăng tà.tiếp' Nàng hãy nhớ..,đến tháng năm này có một người yêu, đã dùi thây giửa vùng cát trắng..

  2. Hai Tran says:

    Dây này trùng tone của mình, thích quá….Có ai biết no dây gì ,khi đi hát muốn thầy đờn dùng dây này thì nói làm sao ? ai biet chỉ dùm….Cám ơn…!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *