20 thoughts on “cẩm y vệ full HD chung tử Đơn

  1. Khải Trần says:

    Mình rất thích tố chất Cẩm Y Vệ..lạnh lùng,nghiêm túc đã đưa ra mục tiêu là làm nhiệm vụ đến cùng.bây giờ Facebook lấy tên Cẩm Y Vệ Thanh Long đi chém gió

  2. Quang Triều says:

    Kungfu TQ chỉ giỏi làm màu trên phim ảnh thôi, ngoài đời thì chưa thằng cao thủ nào của kungfu TQ qua nổi 1 hiệp với MMA. Nên bớt xạo lồn lại hộ cái! Bèo cũng phải như Vovinam của Việt Nam, vẫn vào đc vài vòng với MMA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *