27 thoughts on “Cách nấu món XÁO LÒNG ngon chồng mê tít!

  1. Tuyen Tuyen says:

    Minh get cho nc mam vao trước no hay sinh vi chua khi gan bat sg cho ty nc mam thơm kiểu co nay học nhiu mon nay đê may a uog r lam cho

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *