5 thoughts on “Cách bật Micro để hát karaoke trên máy tính

  1. Better Everyday says:

    cài đặt xong mình có cần sài phần mềm hỗ trợ hát hay hát trực tiếp trên youtube vậy ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *