15 thoughts on “Beat karaoke Vết Mưa – Tone Nam

  1. gia nhocquangia says:

    t hát như những phút ban đầu vẫn rõ chữ mà cái tone này điệp khúc chịu rồi, tone nam bài này kiểu j vậy =))

  2. tuấn nguyễn says:

    video này là tone F# major 7.
    còn bạn nữ hát thì nên đánh tone C major 7 (giảm 2 cung rưỡi, còn vũ cát tường hát tone chuẩn là Eb major 7 )
    bài này phải đánh đúng hợp âm major7 còn đánh thường nghe rất dỡ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *