2 thoughts on “Bài học môn mỹ thuật lớp 8 tuần 14 HK2

  1. Diem Phuong Tran says:

    Cảm ơn thầy cô đã dành thời gian để làm những video dạy học như thế này
    Nhưng em thấy tiếng nói trong video còn nhỏ quá
    Thầy cô lần sau có thể làm tiếng nói to hơn được không.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *