16 thoughts on “78 Yêu Lầm Karaoke Lý Hải

  1. tại sao thế says:

    nhớ thời năm 2007 ra quán Internet hát bài này thế, bài này rất nhiều kỷ niệm, tim tôi buồn đau vết tình xưa nay rạn vỡ. 2020 rồi mà vẫn fa như ngày xưa :((( hà ơi chắch bây giờ em có nhiều con rồi nhờ

  2. Cuong Nguyen says:

    Bao lời gian dối gởi lại em bao tháng năm… Lòng đau nhói vẫn mong em được hạnh phúc về sau 😂😂💕💕💕

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *