One thought on “45 triệu đủ trang trí phòng khách 1cái tủ và 1 bộ sa lông

  1. Hai Tran Dinh says:

    anh ơi cho em hỏi gỗ căm xe đó thì có tốt ko mà sao ko làm luôn bằng gỗ gõ đỏ 100% cho nó tốt

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *