2 thoughts on “42 🎄 Thu xếp đồ trang trí Noel sao cho gọn

  1. Lê Vũ Người con xa xứ says:

    Đúng rồi đó bạn,mình dọn để vào thùng,để đến mùa Noel năm sau mình trang trí tiếp 👍🏻👍🏻❤️❤️❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *